Dự án
2
DỰ ÁN GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN HỒ ĐIỀU HOÀ

1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án – Cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy (tỷ lệ 1/2000), QHCT khu đô thị Đông-Nam Trần Duy Hưng (tỷ lệ 1/500) và QHCT trục đường ...

Tin tức mới
.